SHOPS2HUBS

SHOPS2HUBS - Kierrätyskeskus 2.0
Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kierrätys, kierrätyskeskus


Uusimaa

Toteuttajat
Green Net Finland, Helsinki, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli Oy

9/2019 - 12/2021

Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Helsingin kaupunki
Budjetti
473 000€
Linkit
Hankkeen nettisivut

Hankkeessa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Espoon Nihtisillan kierrätyskeskus ja Helsingin kaupungin kohde avataan kehitysalustoiksi, joissa testataan ja kehitetään uusia kiertotalouden yritystoimintaa tukevia palveluja.


SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0 -hankkeessa kehitetään kohteena olevista kierrätyskeskuksista kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotalousHUBeja, jotka mahdollistavat uuden kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, tehostavat verkottumista ja lisäävät materiaalien uudelleenkäyttöä. Hanke edistää myös kiertotaloustuotteiden kysynnän kasvua ja käytettyjen tavaroiden uudelleen hyödyntämistä.