Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä

Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä
Kestävä kulutus ja hankinnat, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

ruoka, ruokahävikki, ympäristötietoisuus


Etelä-Karjala

Toteuttajat
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Aikuiskoulutuskeskus Taitaja.

2020 - 2021

Rahoitus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020
Budjetti
263 197,6 €
Linkit
Hankkeen verkkosivu

Hankkeen tavoitteena on tukea monipuolista ja kilpailukykyistä ruoka-alan yrittäjyyttä Kaakkois-Suomessa sekä vahvistaa alueen yritysten kykyä toimia ympäristöystävällisesti.


Ruokahävikki kuriin -hankkeen järjestämä toiminta auttaa lisäämään maaseudun ruokapalvelutoimijoiden osaamista ruokahävikin vähentämisessä ja ympäristötietoisten asiakkaiden palvelemisessa, toimijoiden keskinäisen verkostoitumisen edistämisessä sekä digiosaamisen lisäämisessä. Hanke on kohdennettu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin ja erityisesti maaseudun pieniin ruokapalvelualan/ravitsemisalan mikro- ja pk-yrityksiin.


Hankkeen aikana tuotetaan ja jaetaan tietoa. Osaamisen lisäämiseksi hankkeen aikana järjestetään teemallisia työpajoja sekä jalkaudutaan eri mikro- ja pk-ruokapalvelualan toimipaikkoihin seuraamaan toimintaa konkreettisen tiedon keräämiseksi.


Vaikuttavuus

Hankkeen toimenpiteet lisäävät maaseudun yritysten osaamista. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan toimintamalli, joka sopii mikro-ja pk-yritysten ruokahävikin vähentämisen ohjenuoraksi.