Kiertotalouden tutkimusalusta: Kiertotaloudella raaka-aineiden omavaraisuuteen (KITA)

Kiertotalouden tutkimusalusta: Kiertotaloudella raaka-aineiden omavaraisuuteen (KITA)
Teollisuus ja energia, Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kierrätys, kiertotalous, kriittiset raaka-aineet, liiketoiminta


Keski-Suomi

Toteuttajat
Jyväskylän yliopisto

2019 - 2021

Rahoitus
EAKR
Budjetti
348 078 €
Linkit
Hankkeen verkkosivu

Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Suomeen osaamista EU:n listaamien kriittisten raaka-aineiden talteen ottamiseksi jätemateriaaleista.


Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) on potentiaalisin kriittisten raaka-aineiden lähde. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja jalometallien liuottamiseksi ja talteen ottamiseksi elektroniikkajätteestä.