Kestävästi Kaakossa

Kestävästi Kaakossa
Kestävä kulutus ja hankinnat

hankinnat, koulutus, ruokahävikki, tekstiilit


Etelä-Karjala

Toteuttajat
Kymenlaakson Martat
Etelä-Karjalan Martat

1.2.2019 - 28.2.2021

Rahoitus
Kaakkois-Suomen ELY, maaseuturahasto
Linkit
Hankkeen sivut

Kannustetaan ihmisiä ruokahävikin vähentämiseen ja lisätään jätteiden ja poistotekstiilien kierrättämiseen liittyvää osaamista.


Tavoitteena on kestävän kehityksen, kiertotalouden ja resurssiviisauden näkökulmien parempi huomioiminen ruoanvalmistuksessa, jätteiden lajittelussa, siivouksessa ja tapahtumien järjestämisessä hankkeen toimintaan osallistuvien henkilöiden yrityksissä, kotitalouksissa, työpaikoilla sekä harrastusryhmissä.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yhteisöllisyyttä toteuttamalla kestävä kehitys -teemaista toimintaa, joka kokoaa yhteen eri-ikäisiä alueen toimijoita.

Hanketta toteutetaan yhteistyökäynnein yrityksiin, kurssisarjoin yhdistyksille ja yhteisöille, tapahtumin sekä tempauksin.