CIRCWASTE – Luonnonvarakeskus

Towards circular economy in Finland
Teollisuus ja energia, Kierrätys ja jätehuolto

biojäte, biokaasu, energia


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Luonnonvarakeskus

1.1.2016 - 31.12.2019

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Biomassa -atlaksen verkkosivut Hanke Circwaste -sivustolla

Luonnonvarakeskus edistää lannasta ja muista orgaanisista sivutuotteista peräisin olevan biokaasun tuotantoa ja parantaa ravinteiden kierrätystä elintarvikejärjestelmässä.


Hankkeessa testataan yksinkertaista sian lietelannan separointimenetelmää, laskeutusta, jolla voidaan mahdollisesti erottaa fosforia ja kuiva-ainetta sisältävää pohjasakkaa typpipitoisesta päällysnesteestä. Lisäksi optimoidaan kuivalannan ja sian lietelannan yhteiskäsittelyä biokaasulaitoksessa.


Vaikuttavuus

Hankkeessa kehitetään edelleen Luonnonvarakeskuksen kehittelemää suunnittelutyökalua (Biomassa-atlas), jolla voidaan havainnollistaa käytettävissä olevan biomassan määrät ja sijainti karttapohjaisella sovelluksella. Jo olemassa olevaan sovellukseen lisätään eri biomassojen sisältämä ravinnetieto.