CIRCWASTE – Luonnonvarakeskus

Towards circular economy in Finland
Kestävä kulutus ja hankinnat

hankinnat, liiketoiminta, viestintä


Varsinais-Suomi

Toteuttajat
Luonnonvarakeskus

1.1.2016 - 31.12.2021

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hanke Circwaste -sivustolla

Luken pilotissa pyritään etsimään keinoja siihen, ettei kotimaisten kasvisten tarvitsisi jäädä peltoon, vaan ne saataisiin ajoissa markkinoille ja vieläpä hyvään hintaan.


Pilotissa selvitetään voisiko helppokäyttöinen sovellus madaltaa viljelijöiden kynnystä antaa sadon ennakkotietoja, jotta ravintolat ja kaupat voisivat osaltaan varautua tulevaan satoon. Esimerkiksi ravintoloissa voidaan huomioida sadon ajoittuminen reseptiikan suunnittelussa.


Vaikuttavuus

Luken pilottien keskeisin tuotos on Varsinais-Suomen alueen ruokahävikin tiekartta, joka myöhemmin laajennetaan koskemaan koko Suomea. Pilotissa kartoitetaan alueen keskeisimmät haasteet ruokahävikin syntyyn ja etsitään parhaimpia ruokahävikki-innovaatioita.