CIRCWASTE – Turku AMK

Towards circular economy in Finland
Teollisuus ja energia

biokaasu, energia


Varsinais-Suomi
Turku

Toteuttajat
Turku AMK

1.10.2016 - 1.3.2019

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hanke Circwaste -sivustolla

Turun ammattikorkeakoulu kannustaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivia maanviljelijöitä perustamaan uusia tilakoon biokaasulaitoksia.


Hankkeessa kartoitetaan biokaasun tuotannolle suotuisimpia alueita ja toimijoita. Maanviljelijöille järjestetään koulutustilaisuuksia ja kiinnostuneille tarjotaan myös mahdollisuus testata siirrettävissä pilottilaitoksissa biokaasun tuotantoa. Lisäksi uusille biokaasulaitteille tehdään toteutettavuustutkimuksia.


Hankkeessa kerätään myös lisätietoa biokaasulaitosten hankintapäätöksen tueksi; esimerkiksi mitä lupaprosesseja laitoksen perustamiseen tarvitaan ja millaisia rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla.


Vaikuttavuus

Lopullisena tavoitteena on, että hankkeessa tehdään vähintään yksi myönteinen biokaasulaitoksen investointipäätös ja laitoksen rakentamista koskevat valmistelut alkavat hankkeen aikana.