CIRCWASTE – Sairaala Nova

Towards circular economy in Finland
Kierrätys ja jätehuolto


Keski-Suomi

Toteuttajat
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP)

01/2018 - 03/2021

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

KSSHP:n tavoitteena on selvittää, kehittää ja testata sairaalan jätteiden kierrättämiseen ja määrän vähentämiseen liittyviä jätehuollon ratkaisuja nykyisessä ja uudessa sairaalassa.


Jyväskylän Kukkumäkeen valmistuu vuonna 2020 uusi sairaala Nova, jossa jätteiden synty on minimoitu suunnitteluvaiheesta alkaen.

Valmistuessaan uusi sairaala tulee korvaamaan nykyisen Keski-Suomen keskussairaalan yhdeksän eri yksikköä yhdellä resurssitehokkaalla rakennuksella. Suunnittelijat ottavat käyttöön ratkaisuja, joiden avulla sairaalassa syntyy mahdollisimman vähän jätettä.


Sairaalalle asetetaan jätejaekohtaiset vähennystavoitteet ja lääkehävikki pyritään minimoimaan. Rakennuksessa ei tule olemaan keskusvarastoa vaan tarvittavat tarvikkeet tilataan suoraan kullekin osastolle jatkuvasti ajan tasalla olevan IT-pohjaisen inventaariojärjestelmän avulla. Järjestelmä tietää, mistä on milloinkin pulaa, joten turhia hankintoja ei enää tarvitse tehdä. Näin säästetään materiaaleja, vähennetään jätettä ja tehdään kustannussäästöjä.


Vaikuttavuus

Hankkeessa selvitetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin nykyiset jätemäärät ja kehitetään uusia menetelmiä jätteen keräämiseen, lajitteluun ja kuljettamiseen. Jätteiden hallintaa varten sairaalaan kehitetään jätteiden synnyn seurantajärjestelmä ja mittaristo.