CIRCWASTE – Kangas

Towards circular economy in Finland
Kierrätys ja jätehuolto

biojäte, sekajäte, yhdyskuntajäte


Keski-Suomi
Jyväskylä

Toteuttajat
Jyväskylän kaupunki

2016 - 2019

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

Kankaan alueella kokeillaan uusia jätehuollon ratkaisuja, joissa moderni teknologia tukee ympäristötavoitteita.


Jyväskylän Kangas on entiselle tehdasalueelle Tourujoen kainaloon rakentuva ekologinen ja luova kaupunginosa, joka sijaitsee kävelyetäisyydellä kaupunkikeskustasta. Kankaan alueella kokeillaan uusia jätehuollon ratkaisuja, joissa moderni teknologia tukee ympäristötavoitteita. Samalla viedään eteenpäin jätehuollon viestintää ja logistiikkaa.


Kankaan jätehuolto perustuu alueelliseen syväkeräykseen. Jäteastioihin tulee älykäs lukitus, jonka perusteella voidaan seurata asuntokohtaisesti jäteastioilla käymistä. Hankkeen aikana kehitetään määrämittaukseen menetelmä, jonka perusteella edelleen kehitetään laskutusjärjestelmä perustuen tuotettuihin jätemääriin. Samalla kehitetään viestintää (mm. vertailudatan perusteella) ja jätehuollon logistiikkaa.


Vaikuttavuus

Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke, entinen paperitehdas ja tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. Kankaan suunnittelussa ja toteutuksessa vanhojen kaavojen tilalle vaihtuvat uudet oivallukset ja viisaat ratkaisut, alueen mielenkiintoista historiaa unohtamatta. Vuonna 2040 Kankaalla kaavaillaan asuvan yli 5000 ja työskentelevän 2101 ihmistä.