CIRCWASTE – Puhas Oy

Towards circular economy in Finland
Rakentaminen ja maankäyttö, Teollisuus ja energia, Kierrätys ja jätehuolto

kiertotalous, rakennus- ja purkujätteet


Pohjois-Karjala

Toteuttajat
Puhas Oy

01/2017 - 12/2019

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

Puhas Oy:n osahankkeen tarkoituksena on kehittää rakennus- ja purkujätteiden lajittelua sekä kierrättämistä sen toimialueella.


Puhas Oy:n osahankkeen tarkoituksena on kehittää rakennus- ja purkujätteiden lajittelua sekä kierrättämistä omistajakuntiensa Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven alueilla. Keskeisenä päämääränä on rakennusjätteiden syntypaikkalajittelun edistäminen, mitä pyritään kehittämään yhdessä rakennusalan yritysten kanssa.


Rakennusjätteiden syntypaikkalajittelua kehitetään yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa. Mitä paremmin rakennusjätteet lajitellaan työmaalla, sitä helpompi jätteet on hyödyntää materiaalina uudestaan. Kehitystyö sisältää monenlaisten keinojen – kuten erilaisten keräysastioiden, jäteneuvonnan tai uusien palvelukonseptien – kokeilemista ja pilotointia.

Rakennus- ja purkujätteiden lajittelua kehitetään myös Kontiosuon jätekeskuksella. Hankkeessa etsitään  keinoja, jotka mahdollistavat jätemateriaalien tehokkaamman erottelun ja hyödyntämisen. Lajittelun tehostaminen edellyttää myös hyvien käytäntöjen jatkojalostamista.


Vaikuttavuus

Kokonaisuudessaan hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää rakennus- ja purkujätteen kierrättämistä. Tarkoituksena on havaita materiaalina hyödyntämisen haasteet ja pyrkiä vauhdittamaan rakennus- ja purkujätteiden kiertoon saattamista.

Rakennusalan toimijoille laaditaan kohdistettua neuvonta- ja viestintämateriaalia. Materiaalin tarkoituksena on parantaa yleistä tietämystä rakennus- ja purkujätteiden määrän vähentämisestä sekä lajittelusta. Neuvontamateriaalin tekemisessä hyödynnetään hankkeen aikana saatuja kokemuksia.