Turn the tap on

Turn the tap on
Tieto ja älyteknologia, Kestävä kulutus ja hankinnat

koulutus, vesi, viestintäToteuttajat
Suomen ympäristökeskus SYKE
Environmental Agency of Iceland
Svenskt Vatten
Ålands Vatten

15.10.2018 - 15.12.2019
Linkit
Hankkeen sivut

Kampanjan tavoitteena on korostaa hanaveden laatua ja puhtautta, lisätä kestojuomapullojen käyttöä, vähentään kertakäyttömuovipullojen käyttöä.


Kohderyhmänä turistit ja Pohjoismaissa asuvat.