CICAT2025

Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin
Tieto ja älyteknologia

kiertotalous


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Tampereen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Turun yliopisto
Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut

2019 - 2025

Rahoitus
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)
Budjetti
4,2 miljoonaa euroa
Linkit
CICAT2025-sivusto

Hanke tunnistaa kiertotaloutta estäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsii ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirryttäessä.


Korkeakoulujen yhteishanke ”Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin” pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä.

Hankkeen monitieteisessä konsortiossa yhdistyy osaaminen teknologiasta, liiketoiminnasta, politiikasta, taiteesta, lingvistiikasta, lainsäädännöstä ja sidosryhmävuorovaikutuksesta.

Keskeistä hankkeessa on tiivis yhteistyö ja keskustelu korkeakoulujen sekä yritysten, viranomaisten ja yhteisöjen välillä. Mukana on mm. ministeriöitä, liittoja ja kaupunkeja sekä vahva kansainvälinen kumppaniverkosto.


Hankkeessa on viisi osa-aluetta:

Kiertotalouden ekosysteemit

  • kiertotalousekosysteemien syntyminen, dynamiikkaa sekä toimijuus kiertotalousekosysteemeissä

Kiertotalouden katalyytit

  • katalyytit, jotka edistävät kiertotalouden siirtymistä innovaatioekosysteemeistä liiketalousekosysteemeihin

Muutos kestävään kiertotalouteen

  • kiertotalouden transitio ja katalyytit kaupungeissa, erityisesti politiikkamuutoksen näkökulmasta

Tieteeseen pohjautuvat ohjauskeinot

  • hankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat tulokset käytännön läheiseksi ohjeistukseksi päätöksentekijöille ja sidosryhmille

Sidosryhmävuorovaikutus

  • sidosryhmien intressit sekä sidosryhmien välinen vuorovaikutus ja yhteistyö

Vaikuttavuus

Hankkeessa osa-alueiden tuloksina syntyy:

Kiertotalouden ekosysteemit

  • Rakenteellinen kartta kiertotalouden liiketoimintaekosysteemeistä sekä luokittelu kiertotalouden toimijoista ja muutosagenteista.

Kiertotalouden katalyytit

  • Laaja-alainen käsitys siitä, miten eri katalyytit toimivat yhdessä kiertotalouden edistämiseksi.

Muutos kestävään kiertotalouteen

  • Esitys siitä, miten erilaiset kestävyyspolut rakentuvat ja tukevat kiertotalouden transitiota.

Tieteeseen pohjautuvat ohjauskeinot

  • Yhteen vetävä tulevien toimenpiteiden tiekartta lainlaatijalle, maankäytön suunnittelijoille, yrityksille ja laajalle yleisölle.

Sidosryhmävuorovaikutus

  • Lisääntynyt ymmärrys siitä, miten sidosryhmäyhteistyö voi tukea ja edistää Suomen muutosta kohti kestävää kiertotaloutta.