WasteLess Karelias

Kierrätys ja jätehuolto

jätehuolto, kierrätys, ympäristökasvatus


Pohjois-Karjala

Toteuttajat
Itä-Suomen yliopisto, Maaseudun Sivistysliitto ry, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Institute of Economics at the Russian Academy of Sciences (IoE).

2018 - 2022

Rahoitus
Karelia CBC 2014-2020
Budjetti
543 923 €
Linkit
Hankkeen verkkosivu

WasteLess Karelias (WasteLess) on rajat ylittävä yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää jätehuoltoa ja jätteiden käsittelyä Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan maaseudun kylissä.


WasteLess Karelias –hanke soveltaa vuorovaikutteista lähestymistapaa ja kutsuu paikalliset asukkaat kehittämään paikallisesti toimivia käytäntöjä jätteiden kierrätykseen ja roskaantumisen ehkäisyyn. Hanke lisää paikallisten toimijoiden tietoisuutta sekä kehittää paikallisia valmiuksia jätteiden kierrätykseen ja puhtaamman elinympäristön kehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat viiteen pilottikylään, joista kaksi sijaitsee Pohjois-Karjalassa ja kolme Venäjän Karjalassa. Tavoitteena on kuitenkin synnyttää ja levittää hyviä käytäntöjä myös muihin Suomen ja Venäjän puolisen maaseudun kyliin.


WasteLess Karelias -hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yrityksiä kehittämään jätteiden kierrätystä ja maaseudun elinympäristöjä. Hanke tukee näiden tavoitteiden toteuttamista selvittämällä  karjalaisten kylien roskaantumisen nykytilaa sekä toimijoiden ja asukkaiden asenteita, tietämystä ja halukkuutta jätteiden kierrätykseen ja jätteiden synnyn ehkäisyyn. Hankkeessa rakennetaan maaseudun kyliin jätepisteitä sekä järjestetään paikallisia työpajoja, siivoustalkoita, rajat ylittävä koulujen välinen kilpailu ja jäteaiheinen Trash Art -festivaali.


Vaikuttavuus
  • Kylien roskaantumisen ehkäisy
  • Lisääntynyt tietoisuus kierrätyksestä ja jätteen synnyn ehkäisystä
  • Paremmat mahdollisuudet kierrättää ja lajitella jätettä
  • Parantuneet valmiudet vastata jätelainsäädännön vaatimuksiin