UIR

Urban Infra Revolution
Rakentaminen ja maankäyttö, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

rakennus- ja purkujätteet, rakentaminen


Etelä-Karjala
Lappeenranta

Toteuttajat
Lappeenrannan kaupunki

11/2017 - 10/2020

Rahoitus
80% Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovation Action (UIA) –aloitteesta, loput 20% hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta
Budjetti
4,2 miljoonaa euroa
Linkit
UIR-hankkeen sivusto

Betonin korvaavan rakennusmateriaalin ja uudenlaisen kaupunkikuvan kehittäminen


Metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtoja yhdistämällä kehitellään uusi kestävän kehityksen mukainen materiaali. Hanke tähtää betonin korvaavan rakennusmateriaalin lisäksi myös uudenlaisen kaupunkikuvan kehittämiseen.

Lappeenrannan kaupungin ja LUT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsä Group, Apila Group, Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Stora Enso, Totaldesign ja Design Reform.

 


LUT tutkii sekä materiaali- ja valmistustekniikoiden kehitystä että liiketoimintamalleja ja tekee lisäksi kestävyystarkasteluja. Apila Group ja Outotec tekevät materiaalikehitystä yhdessä LUT:n ja FIMAtecin kanssa, metsäteollisuuden yritykset toimittavat materiaalia, kuten myös Nordkalk, josta tulee rikastushiekkaa materiaalin työstöön. FIMAtec toteuttaa 3D-tulostusten pilotoinnit. Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttaa rakennetun ympäristön moniulotteista informaatiota sisältäviä tietomalleja. Mallinnusta hyödyntämällä tuodaan hankkeen tuloksia näkyväksi sekä hankkeessa mukana olevien design-yritysten muotoilu- ja kaupunkisuunnitteluosaaminen suunnittelijoiden ja kaupunkilaisten käyttöön.


Vaikuttavuus

Uuden materiaalin on tarkoitus korvata rakennusteollisuudessa betonia, sillä sementtiteollisuus aiheuttaa seitsemän prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Tavoitteena on myös kehittää täysin uudenlainen tapa rakentaa. Parhaimmassa tapauksessa kehitystyön myötä syntyvä materiaali ja menetelmät soveltuisivat muuallekin maailman kaupunkeihin, jolloin niistä tulisi osa uutta, urbaania kaupunkiarkkitehtuuria.