TRY OUT!

Skenaariot kiertotalouden tulevaisuudesta
Tieto ja älyteknologia, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kiertotalousToteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu, Demos Helsinki, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto

8/2016 - 10/2018

Rahoitus
ERDF / 6Aika
Budjetti
554 384 euroa
Linkit
TRYOUT-hankesivu

Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin


Hankkeessa rakennetaan kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuva innovaatioalusta kokeiluympäristöineen, joka tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat jäävät elämään ja etenevät markkinoille.


Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti TRY OUT! -hankkeessa syksyllä 2017 kolmen tulevaisuusverstaan sarjan osana kiertotalouden toimintaympäristön tarkastelua. Verstaiden tavoitteena oli koota yhteen monipuolisesti osaamis- ja kokemusperäistä tietoa sekä näkemyksiä kiertotalouden mahdollisista ja toivotuista tulevaisuuksista.


Vaikuttavuus