Telaketju

Tekstiilin keräys, lajittelu ja hyödyntämisverkosto
Kierrätys ja jätehuolto

kiertotalous, tekstiilit


Valtakunnallinen

Toteuttajat
VTT Oy
Lounais-Suomen jätehuolto Oy

5/2019 -

Rahoitus
Business Finlandin Bio & Circular Finland -ohjelma (60%), yli 20 yritystä ja muuta organisaatiota (min. 10%), tutkimusosapuolien omarahoitus (max. 30%)
Budjetti
Rahoitusta haetaan lokakuuhun 2019 saakka, toistaiseksi rahoitusta yli 3 miljoonaa euroa
Linkit
Telaketju-sivusto

Telaketju on poistotekstiilin kestävää kiertoa edistävä verkosto. Telaketjussa kehitetään tekstiilin kierrätystä, lajittelua ja jalostusta vastaamaan kierrätystekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeita.


Telaketju kehittää poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kehitetään kotimaiseen osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä, jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan uutta, vahvaa teollisuutta.

 


Telaketju on jatkoa vuoden 2016 Tekstiili 2.0 -pilottihankkeelle, jossa käynnistettiin poistotekstiilien keräys ja lajittelu Varsinais-Suomen alueella. Hanketta vetivät Turun ammattikorkeakoulu ja Lounais-Suomen Jätehuolto. Pilottihankkeessa huomattiin varsin pian, että Suomessa on valtavasti kiinnostusta kehittää tekstiilin kiertoa koko elinkaaren osalta.

Toinen vaihe keskittyy tekstiilien kiertotalouden kokonaisuuteen ja sen uusiin liiketoimintamalleihin. Toinen vaihe koostuu yrityksien kehitysprojekteista (yhteensä 5) sekä VTT:n, Turun AMK:n ja LAMK:n suorittamasta julkisesta tutkimuksesta.

Telaketju on monitahoinen kokonaisuus, jossa tarvitaan monia eri toimijoita. Mukana on poistotekstiilin kerääjiä ja jalostajia, esiprosessointia ja automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestävien työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kaupunkeja. Yhteistyön moninaisuus on niin kattavaa, että se on huomattu kansainvälisissä kiertotalousverkostoissakin.


Vaikuttavuus

Tekstiilijätettä muodostuu Suomessa vuosittain arviolta 70–100 miljoonaa kiloa. Suomessa kulutetaan 13–18 kg tekstiilejä asukasta kohden, ja vaatetus- ja kodintekstiilejä myydään 3,4 miljardin euron edestä.

Telaketju 2 -hankkeessa kehitystä tekevät niin yritykset kuin julkiset tutkimuslaitoksetkin. Päämääränä on rakentaa suomalaiselle elinkeinoelämälle entistä parempia liiketoimintaedellytyksiä tekstiilien kiertotaloudessa huomioiden materiaalitehokkuuteen ja tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit sekä kierrätykseen liittyvä liiketoiminta.