Telaketju 2 BF

Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta.
Kierrätys ja jätehuolto, Kestävä kulutus ja hankinnat, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kierrätys, kiertotalous, tekstiilit


Valtakunnallinen

Toteuttajat
VTT, Lahden ammattikorkeakoulu, Image Wear, Pure Waste Textiles, Lounais-Suomen Jätehuolto, Suomen Devteks, Touchpoint, Aijuu Tekstiilikierrätys, Black Moda, Encore Ympäristöpalvelut, Fida, Freudenberg, Globe Hope, Infinited Fibre Company, Kangaskapina/Suonpää Yhtiöt, Kehräämö Mustalammas, Nosh Company, Paptic, Painovoimapaja, Porin Villa ja Peite, PK-seudun kierrätyskeskus, Reima, Sideflow, Suomen Tekstiili & Muoti, Työn vuoksi ry, Vaatepuu, Valmet Technologies

1.5.2019 - 30.4.2021

Rahoitus
Business Finland
Budjetti
Kokonaisrahoitus 5 054 069 € / AMK:n budjetti 218 014 €
Linkit
Telaketju yhteistyöverkosto Telaketju 2 -hanke Turku AMK

Telaketju on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa. Telaketju-kokonaisuus muodostuu viidestä hankkeesta, joista Telaketju 2 BF -hanke rakentaa liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta.


Telaketju 2 BF -hankkeen nimi on Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. Hanke sisältää niin materiaalitehokkuuteen ja tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit kuin kierrätysliiketoiminnan.

Hankkeessa tutkitaan uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja hankitaan työkaluja kiertotalousratkaisuista viestimiseen yrityksien arvoverkostoissa. Siinä selvitetään tuotesuunnittelun vaikutusta tuotteen ikään ja kierrätettävyyteen sekä tuotetiedon soveltamista kiertotaloudessa. Kierrätyksen osalta kehitystyötä tehdään keräyksen ja esilajittelun konseptoinnissa, tekstiilien tunnistamisessa ja lajittelussa ja lisäksi työstetään kierrätysmateriaalin luokittelua standardointia varten. Vastuullisuutta edistetään ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta.

Telaketju 2 BF -hanke koostuu yrityksien kehitysprojekteista, sekä VTT:n, Turku AMK:n ja LAB-ammattikorkeakoulun suorittamasta julkisesta tutkimuksesta, jonka rahoittajina ovat Business Finland sekä yli 20 yritystä ja muuta organisaatiota. Telaketju 2 BF -hanke kestää toukokuusta 2019 huhtikuulle 2021.


  • Tekstiilien kiertotalousekosysteemiä vahvistetaan verkostoitumalla vahvasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
  • Hankkeessa tutkitaan uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja hankitaan työkaluja, joilla yritykset voivat viestiä kiertotalousratkaisuista arvoverkostoissaan.
  • Hankkeessa selvitetään tuotesuunnittelun vaikutusta tuotteen ikään ja kierrätettävyyteen, tuotetiedon soveltamista kiertotaloudessa ja biopohjaisia materiaaliratkaisuja tekstiileissä.
  • Kierrätyksen osalta kehitystyötä tehdään tekstiilien keräyksessä, esilajittelussa, tunnistamisessa ja lajittelussa. Lisäksi työstetään    kierrätysmateriaalin luokittelua standardointia varten.
  • Vastuullisuutta edistetään ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta.
  • Hankkeessa tehdään nopeita kiertotalouskokeiluja sekä prosessointi- ja tuotedemoja mallintaen tulevia kierrätyksen arvoketjuja.
  • Kuluttajat osallistetaan kuluttajatutkimuksen ja kuluttajille suunnatun viestinnän avulla.
  • Liiketoimintaedellytyksiä parannetaan tukemalla ekosysteemin muodostumista sekä  pohtimalla  tulosten  skaalautuvuutta, vientipotentiaalia ja jatkotutkimustarpeita.