RoskatPois!

Merenhoidon toimenpideohjelmaa tukeva hanke meriympäristön roskaantumisen lähteiden selvittämiseksi, tilan määrittämiseksi ja roskaantumisen vähentämiseksi
Kierrätys ja jätehuolto

roskaaminen, sekajäte, vesi, viestintä


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Suomen ympäristökeskus SYKE
Luonnonvarakeskus Luke
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

2017 - 2019

Rahoitus
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR
Linkit
Hankkeen sivut

Roskat pois! -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kattava selvitys roskien määristä rannoilla ja meriympäristössä sekä arvioidaan merkittävimmät meriroskaa tuottavat lähteet ja niiden kulkeutumisreitit.


Tässä selvityksessä huomioidaan kaiken kokoinen ja laatuinen roska ja sen esiintyminen eri osissa meriekosysteemiä sekä meriympäristössä että eliöissä. Hankkeessa arvioidaan myös roskaantumisesta aiheutuvia haittoja ja vaikutuksia merieliöille ja terveysriskejä ihmisille.


Toimenpide-ehdotusten laadinnassa käytetään hyväksi ensimmäisen vaiheen tietoja sekä innovaatiokampanjaa, jonka ideointi toteutetaan laajasti erilaisia toimijoita ja tekijöitä osallistaen. Tavoitteena on kannustaa kehittämään ideoita ja innovaatioita, joita olisi mahdollista jalostaa pysyvämmäksi toiminnaksi ja myös yritystoiminnaksi.


Vaikuttavuus

Hankkeen päätavoitteena on laatia tiekartta kohti roskatonta meriympäristöämme.