REDUCES

REDUCES
Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kestävä kiertotalous, liiketoimintaToteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu, Polytechnic University of Valencia, Valencia Institute of Building, The Manchester Metropolitan University, Oldham Metropolitan Borough Council, HU University of Applied Sciences Utrecht, Maramures County Council, Euro Perspectives Foundation, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, City of Utrecht

1.8.2019 - 31.7.2023

Rahoitus
Interreg Europe
Budjetti
1 389 939 €
Linkit
Hankkeen sivut

REDUCES-hankkeessa parannetaan alueellisia käytäntöjä ja linjanvetoja, jotta mukana olevat alueet voisivat omaksua kestävämpiä tuotantotapoja ja pienentää taloudellisen kasvun ympäristövaikutuksia.


REDUCES-hankkeessa parannetaan alueellisia käytäntöjä ja linjanvetoja, jotta mukana olevat alueet voisivat omaksua kestävämpiä tuotantotapoja ja pienentää taloudellisen kasvun ympäristövaikutuksia.

Yrityksiä autetaan siirtymään kohti resurssitehokkaampaa toimintaa, jonka avulla ne saavat myös liikevoittoa, käyttäen kiertotalouden liiketoimintamalleja. Samalla tuetaan alueita siirtymisessä kohti innovatiivisempaa, resilientimpää ja tuottavampaa taloutta. Vaikka näitä liiketoimintamalleja pidetään usein lähtökohtaisesti kestävinä, niiden mahdollisia ulkois- ja rebound-vaikutuksia ei tunneta tarkasti. Hankkeen tulokset auttavatkin mukana olevia alueita paremmin tunnistamaan ja ottamaan käyttöön ympäristön kannalta kestäviä kiertotalouden liiketoimintamalleja aluepoliittisten keinojen tukemina.

REDUCESissa lisätään sekä Euroopan ja alueellisten päättäjien että sidosryhmien tietoa kiertotalouden liiketoimintamalleista ja kapasiteettia niiden hyödyntämiseen. Lisäksi parannetaan niin hankkeen partnerien kuin mukana olevien sidosryhmienkin kykyä tehdä valistuneita päätöksiä, jotka alueellisesti edistävät kiertotalouteen siirtymistä. Tunnistamalla tähän siirtymiseen vaikuttavat alueelliset vahvuudet, esteet ja tarpeet parannetaan alueellisten toimijoiden kykyä arvioida liiketoimintamallien ympäristövaikutuksia.


REDUCES-logo