RAKIKY

Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä
Teollisuus ja energia, Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

biojäte, teollisuusjäte, tuotteistaminen, yhdyskuntajäte


Päijät-Häme

Toteuttajat
Aalto-korkeakoulusäätiö
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Luonnonvarakeskus Luke

1.9.2018 - 31.8.2020

Rahoitus
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Budjetti
475 885 €
Linkit
Hankkeen sivut

Hankkeessa jatkojalostetaan pääasiassa kompostia ja tuhkaa uudeksi orgaaniseksi kierrätyslannoitteeksi hyödyntäen alueen massavirtoja.


Orgaanista kierrätysmetsälannoitetta ei ole vielä markkinoilla. Epäorgaanisia metsälannoitteita kyllä löytyy. Yhdyskuntalieteperäisen kompostin käytölle pitää löytää uusia käyttötarkoituksia. Mm. viljojen loppukäyttäjät eivät halua ostaa tuotteita, joihin on käytetty mm. viljaa, jonka maaperää on parannettu yhdyskuntalietekompostista peräisin olevalla maanparannusaineella. Kuluttajat ja markkinoita säätelevät tahot ovat nostaneet esille yhdyskuntalietteessä olevat lääkeaineet ja hormonit.


Vaikuttavuus

Hanke edistää kiertotalous-ekosysteemiä Lahden alueella lisäämällä alueellisten materiaalivirtojen; kompostoidun yhdyskuntalietteen ja metsä- ja energiateoll. tuhkien, hyötykäyttöä niiden jalostusarvoa nostamalla.

Hankkeessa todennetaan org. kierrätyslannoitteen tuotantoprosessi tehdasmittakaavassa, tuotteistetaan kierrätyslannoite sekä selvitetään kierrätyslannoitteen käytön reunaehdot (lainsäädäntö, lannoitus-, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset).

Tätä ei ole vielä Suomessa tehty.