POPRASUS

Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali
Kestävä kulutus ja hankinnat

kiertotalous, tuote


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Kuluttajatutkimuskeskus, Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus

9/2016 - 8/2020

Rahoitus
Suomen Akatemia
Budjetti
67 490 €
Linkit
POPRASUS-sivusto

POPRASUS-konsortio tutkii minkälaisen sisällön kestävä ruokavalio saa, osana ympäristö- ja ruokapolitiikkaa sekä miten sitä sovelletaan erilaisten kuluttajaryhmien parissa.


Kestävien elämäntapojen ja kulutuksen edistämisestä on tullut ympäristö- ja ruokapolitiikan uusi normatiivinen tavoite. On arvioitu, että ruokavalioita muuttamalla ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristökuormaa voidaan vähentää merkittävästi. POPRASUS-konsortio tutkii, millaisen sisällön tämä normatiivinen tavoite on saanut osana ympäristö- ja ruokapolitiikkaa sekä miten sitä sovelletaan joukkoruokailussa ja sellaisten kuluttajaryhmien parissa, jotka ovat aktiivisesti huomioineet ympäristönäkökohtia ruokavalinnoissaan. Oletuksena on, että kestävän ruokavalion sisältö vaihtelee eri konteksteissa, samoin kuin näkemykset edistämiskeinojen toimivuudesta. Konsortiossa tutkitaan näiden erojen vaikutuksia ympäristö- ja ruokapolitiikkaan sekä kuluttajien ohjaamiseen. Monitieteinen konsortio tuo yhteen ympäristö- ja terveyspolitiikan sekä kulutus-, ruoka- ja ympäristötutkimuksen tutkijoita.