Luova kiertotalous

Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen
Tieto ja älyteknologia, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

koulutus, tuote, tuotesuunnittelu, tuotteistaminen, viestintä


Keski-Suomi

Toteuttajat
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

11.9.2017 - 29.2.2020

Rahoitus
Euroopan sosiaalirahasto ESR
Budjetti
321 391 €
Linkit
Hankkeen sivut

Luova kiertotalous -hankkeessa kehitetään Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kiertotalousosaamista monialaisesti keskittyen erityisesti luoviin aloihin, siihen liittyviä innovointi- ja tuotekehitystaitoja sekä työelämässä tärkeitä tiimiyrittäjyys


Keski-Suomen maakuntastrategian yksi ajankohtaisimmista, alueellisista kehittämiskohteista on biotalous. Uusien biomateriaalien hyödyntäminen on vielä toistaiseksi ollut marginaalista, vaikka uusia biomateriaaleja ja tekniikoita voitaisiin kokeilla ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin luovassa käytännön työssä.

Usein käytännön haasteena on se, että bio- ja kiertotalousalojen toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden väliset tiet eivät poikkialaisesti kohtaa. Hanke kokoaa erilaisia bio- ja kiertotalouden materiaaleja hyödyntäviä toimijoita monialaisesti yhteen.


Vaikuttavuus

Monialaisen työskentelyn lopputuloksena syntyy uusia tuoteideoita ja tuotteita, yhteistyöverkostoja, innovaatiopolkumalli ja monialainen yrittäjyyspolku -valmennusmalli sekä vaihtoehtoisia, yksilöllisiä opinpolkuja. Hankkeen aikana syntyneet mallit ja toimintatavat sisällytetään osaksi uudistuvia opetussuunnitelmia, ja saadut kokemukset kootaan kolmeksi julkaisuiksi.

Hanketiedottamisessa ja -viestinnässä hyödynnetään digitaalisten, kaikille avointen jakelukanavien tarjoamia mahdollisuuksia.