LTKT2.0

Lapin teollinen kiertotalous 2.0 – Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen
Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

aluekehitys, kiertotalous, liiketoiminta, materiaalitehokkuus


Lappi

Toteuttajat
Kemin Digipolis Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

1.6.2020 - 31.03.2023

Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 796 069 €
Budjetti
1 864 282 €
Linkit
Hanke-esite Digipolis Oy:n hankesivut

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin teollisen kiertotalouden alueellista kilpailukykyä ja toimenpiteillä luoda edellytyksiä uusille kiertotalousinvestoinneille ja kiertotaloutta hyödyntäville liiketoimintamalleille.


Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin teollisen kiertotalouden alueellista kilpailukykyä ja toimenpiteillä luoda edellytyksiä uusille kiertotalousinvestoinneille ja kiertotaloutta hyödyntäville liiketoimintamalleille. Hanke vahvistaa Lapin tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria, teollisten kiertotalouden toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Toimenpiteissä korostuu etenkin energia- ja materiaalitehokkuus, kiertotalouden uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen.

Keskeisenä tulostavoitteena on varmistaa ja tukea Lapin teollisen kiertotalouden osaamisen ja kilpailukyvyn kehittymistä myös 2020-luvulla ja tarjota täydentävä väylä myös Lapin kiertotalouden EU-yhteistyön vahvistamiseen.

Hankkeen tuloksena luodaan edellytyksiä ja uusia liiketoimintamalleja kiertotalouden tuomiseksi vahvasti mukaan Lapin yritysten toimintaan.