Kiertotalous.NYT

Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille: Kiertotalous.nyt -opintokokonaisuus (Kiertotalous.NYT)
Tieto ja älyteknologia

koulutus, viestintä


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Helsingin yliopisto
Aalto-yliopisto

01.12.2017 - 31.05.2019
Linkit
Hankkeen sivut

Kiertotalous.nyt kurssi tarjoaa korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista. Opiskelukokonaisuus sisältää kirjallista materiaalia, videohaastatteluja ja -luentoja, tehtäviä, testejä sekä oppaan opettajalle.


Kiertotalous.nyt on viiden opintopisteen laajuinen kokonaisuus kiertotalouden perusteiden oppimiseen ja opettamiseen. Opintojaksoa voidaan hyödyntää joko suppeampana kolmen opintopisteen verkkokurssina, tai laajempana viiden opintopisteen monimuoto-opetuksena vastuuopettajan ohjauksessa osana korkeakoulujen omaa opetusta. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja se soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille, sekä käytettäväksi muussa koulutuksessa esimerkiksi järjestöissä tai yrityksissä. Kiertotalous.nyt -kurssiaineisto valmistuu keväällä 2019 ja on kaikkien saatavilla verkossa syksystä 2019 lähtien.

Kiertotalous.nyt sisältää kirjallista materiaalia, videohaastatteluja ja -luentoja, tehtäviä, testejä sekä oppaan opettajalle. Opiskelukokonaisuus koostuu viidestä eri osiosta. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan nykyistä resurssien käyttöä ja siitä aiheutuvia haasteita sekä tutustutaan kiertotalousmalliin. Osiot 2-5 pureutuvat käsiteltäviin aihealueisiin kiertotalouden sovellusten kannalta –  aihealueet ovat kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka.


Vaikuttavuus

Kiertotalous.nyt kurssi tarjoaa korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista. Kiertotalous on noussut 2010-luvun keskustelussa yhdeksi keinoksi vähentää maapallon rajallisten resurssien käyttöä. Myös Suomessa on havahduttu kiertotalouden asiantuntemuksen tarpeeseen. Kiertotalous.nyt vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista.