Kiertotalouden tutkimusalusta: Hydrometallurgisen prosessilaitteiston hankinta (KITA)

Kiertotalouden tutkimusalusta: Hydrometallurgisen prosessilaitteiston hankinta (KITA)
Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kiertotalous, kriittiset raaka-aineet, liiketoiminta


Keski-Suomi

Toteuttajat
Jyväskylän yliopisto

2019 - 2021

Rahoitus
EAKR
Budjetti
340 000 €
Linkit
Hankkeen verkkosivu

Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Suomeen osaamista EU:n listaamien kriittisten raaka-aineiden talteen ottamiseksi jätemateriaaleista.


Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) on potentiaalisin kriittisten raaka-aineiden lähde. Hankkeen investointiosiossa hankittava hydrometallurginen laitekokonaisuus mahdollistaa luokkaa 1 kg murskatun SER-materiaalin liuottamisen ja talteenottoprosessin testaamisen.