CIRCWASTE – Kiertomaa Oy

Towards circular economy in Finland
Rakentaminen ja maankäyttö, Tieto ja älyteknologia

maa-ainekset, maankäyttö, tuote


Varsinais-Suomi
Turku

Toteuttajat
Kiertomaa Oy

syksy 2017 - syksy 2019

Rahoitus
EU Life IP
Linkit
Hankkeen verkkosivut Hanke Circwaste -sivustolla

Kiertomaa Oy perustaa Turun Saramäkeen materiaaliterminaalin, jossa ylijäämäkivi- ja maa-ainesten kierrättäminen ja varastointi onnistuu nykyistä helpommin. Lisäksi yritys kehittää tietoteknisiä ratkaisuja, jotka auttavat ylijäämämateriaalien hyödyntämisessä.


Saramäen 75 hehtaarin laajuinen materiaaliterminaali sijaitsee vain kahdeksan kilometrin päässä Turun keskustasta. Alueella varastoidaan ja kierrätetään maarakentamisessa muodostunutta ylijäämämaata kuten ylijäämälouheita, moreenia ja kovakuorisavea, pintamaita ja mursketuotteita. Terminaali vastaanottaa maa- ainesten lisäksi myös esimerkiksi puuaineksia.

Kiertomaa Oy kehittää hankkeessa myös tietoteknisiä ratkaisuja, joilla eri työmailla syntyvät ylijäämämateriaalit on helppo ohjata hyödynnettäväksi mahdollisimman lähelle syntypaikkaa. Hankkeessa toteutetaan digitaalinen sovellus, jonka avulla maa-aineksia voidaan myydä, ostaa, väliaikais- ja loppusijoittaa sekä optimoida niiden kuljetuksia. Sovelluksen avulla alueen infrarakentajat ja muut maa-ainesten käyttäjät löytävät toisensa entistä helpommin.


Vaikuttavuus

Hankkeen tavoitteena on että:

  • Kivi- ja maa-ainesten kysyntä ja tarjonta kohtaavat nykyistä paremmin
  • Ylijäämämateriaalit ja uusiomaa-ainekset ovat aktiivisessa hyötykäytössä
  • Neitseellisten kivi- ja maa-ainesten tarve vähenee
  • Kivi- ja maa-ainesten kuljetukset aiheuttavat vähemmän haittoja
  • Käyttökelpoisen kivi- ja maa-aineksen luvaton ja turha läjittäminen vähenee