Kierrätystä kyliin

Kierrätys ja jätehuolto

kiertotalous, tekstiilit


Etelä-Karjala

Toteuttajat
SaimaanVirta

1.9.2019 - 31.12.2021

Rahoitus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta
Budjetti
1 630 792 €
Linkit
Hankesivut

Hanke edistää käytöstä poistetun tekstiilin aktiivisempaa hyödyntämistä ja lisää elinvoimaa Etelä-Karjalan maaseutualueilla.


Keskeisenä tavoitteena on kartoittaa tekstiilikierrätyksen mahdollisuudet eri osissa maakuntaa sekä organisoida ja mallintaa käyttöarvoa omaavien tekstiilien keräys, kierrätys ja hyödyntäminen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Hankkeessa luodaan poistotekstiilille keräys- ja hyödyntämismalli, jossa paikalliset toimijat vastaavat kierrätettävän tekstiilin keräyksestä ja hyödyntämisestä eri käyttötarkoituksiin.