Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla

Osaamisen kehittämisen pilotointi
Tieto ja älyteknologia, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

indikaattorit, koulutusToteuttajat
Prizztech Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan

8/2017 - 8/2019

Rahoitus
European Science Foundation
Budjetti
502 453 euroa
Linkit
Hankesivu

Hankkeen tavoitteena on tukea yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.


Prizztech Oy toteuttaa yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi –hanketta. Tavoitteena on tukea yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.

Hankkeessa luodaan digitaalinen kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto ja kehitetään yrityslähtöistä kestävän kehityksen ja kiertotalouden koulutussisältöä. Toimenpiteet edistävät kestävän kehityksen osaamisen ja kiertotalousmallin mukaisen toiminnan leviämistä yrityksiin.

 


Hankkeen tuloksena Prizztech Oy on tuottanut digitaalisen palvelun, jonka avulla yritysten on helppo luoda yleiskuva omasta kestävän kehityksen toiminnastaan ja tunnistaa liiketoimintansa kannalta merkittävimmät kehittämiskohteet. Palvelun sisällön kehittämisestä ovat vastanneet Prizztech Oy:n asiantuntijat yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen sekä Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n kanssa. Digitaalisen alustan on kehittänyt Granite Partners Oy.

Palvelun ensimmäinen versio keskittyy ekologiseen kestävyyteen eli energiaan, veteen, materiaaleihin, jätteisiin ja päästöihin sekä tuotteiden elinkaareen ja logistiikkaan. Keski-Suomen ELY on myöntänyt hankkeelle ESR-jatkorahoitusta, joka mahdollistaa palvelun laajentamisen taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Tampereen yliopisto on vastannut hankkeessa toteutetusta koulutuspilotista, jonka osakokonaisuuksien teemoina ovat olleet kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous.


Vaikuttavuus

Kestävä kehitys on vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Vastuullisuus tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Yritysten kannalta kestävän kehityksen mukainen toiminta on tehokas keino hallita riskejä, lisätä työhyvinvointia ja työturvallisuutta, alentaa kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Kestävä kehitys on myös imagovaltti ja tuo kilpailuetua silloin, kun yritys tarjoaa enemmän kuin kilpailijat. Erityisesti kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen luoma positiivinen imago voi avata ovia uusille markkinoille ja kiinnostaa sijoittajia.

Hankkeen tuloksena Prizztech Oy on tuottanut digitaalisen palvelun, jonka avulla yritysten on helppo luoda yleiskuva omasta kestävän kehityksen toiminnastaan ja tunnistaa liiketoimintansa kannalta merkittävimmät kehittämiskohteet.