Julkisten hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalouskiihdyttämö

Rakentaminen ja maankäyttö, Kestävä kulutus ja hankinnat

hankinnat, koulutus, logistiikan hallinta, rakentaminen, viestintä


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Suomen ympäristökeskus SYKE
Inspira Oy
KL-Kuntahankinnat
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus

2018 - 2019

Rahoitus
Sitra
Linkit
Hankkeen sivut

Kiihdyttämö -hanke liittää vähähiilisyden ja kiertotalouden tavoitteet julkisiin hankintoihin ja arvioi niiden elinkaarenaikaisia hyötyjä hankintojen suunnitteluvaiheessa.


Kärkiteemoina ovat rakentaminen, liikenne ja kuljetukset, sekä julkiset ruokapalvelut. Asiantuntijatyöryhmä arvioi kohteiden kustannus- ja ympäristöhyötyjä, kokoaa jatkotoimenpide-ehdotukset ja vauhdittaa kilpailutuksen valmistelua sparraustyöpajoissa ja markkinavuoropuhelun keinoin. Hankkeessa myös luotsataan kansallisesti merkittävän kokoluokan yhteishankintoja, sekä tehdään vähähiilisten ja kiertotaloushankintojen rahoitusinstrumentteja hankkijoille tutuiksi.


Vaikuttavuus

Hankkeessa etsitään kuntien hankintatarpeita ja tulevia hankintoja, joihin voi sisältyä vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuus. Tavoitteena on löytää sitoutuneita hankkijoita, jotka lähtevät viemään näitä tavoitteita konkreettisiin hankintoihin.

Työ tähtää hyvien käytäntöjen levittämiseen kokeiluasteelta pysyviksi toimintatavoiksi.

Hankkeen esimerkit ja kokemukset viestitään siten, että ne palvelevat laajaa hankkijajoukkoa.