HYPPY

HYPPY - Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa
Rakentaminen ja maankäyttö, Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

business, construction


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Green Net Finland, Metropolia AMK, Suomen ympäristöopisto Sykli, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

9/2019 - 1/2022

Rahoitus
Ympäristöministeriö
Budjetti
376 560 €
Linkit
Hankkeen nettisivut

HYPPY-hankkeen tavoitteena on kehittää mukana oleville kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta kiertotaloustoimintaa.


Hankkeen taustalla ovat mm. valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoite vähentää rakentamisesta aiheutuvaa jätemäärää sekä kuntien hiilineutraalius- ja resurssitehokkuustavoitteet. Näihin tavoitteisiin vastaaminen edellyttää rakennus- ja purku-urakoiden toimintatapojen muutoksia, uusien toimintamallien luomista, kiertotalouden mukaista toimintaketjun laajentamista, liiketoiminnan monipuolistamista sekä verkostoitumista. HYPPY-hankkeessa etsitäänkin monialaisesti mahdollisuuksia rakennus- ja purkujätteiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön mm. osien jatkokäytön ja teollisen symbioosin kannalta (= toisen jäte on toisen raaka-aine).