HAZBREF

Vaaralliset kemikaalit teollisuuspäästödirektiivin BAT-vertailuasiakirjoissa
Teollisuus ja energia, Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kemikaalit, kiertotalousToteuttajat
Suomen ympäristökeskus

10/2017 - 09/2020

Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto, Itämeren alueen ohjelma (Interreg Baltic Sea Region)
Budjetti
1 990 000 euroa
Linkit
HAZBREF-hankesivu HAZBREF englanninkielinen sivusto

HAZBREF-projektin tavoitteena on parantaa vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuuslaitoksissa.


Teollisuuspäästödirektiivin (IED) alla julkaistut BAT-vertailuasiakirjat (BREF) ohjaavat teollisuuden ympäristöluvitusta ja valvontaa, mutta BREFeihin ei ole sisällytetty vaarallisten kemikaalien hallintaa kattavasti ja tähän halutaan projektissa vaikuttaa.


HAZBREF selvittää vaarallisten aineiden käyttöä eri teollisuuden aloilla ja niiden päästöjen vähentämistoimenpiteitä hyödyntäen olemassa olevaa tietoa kuten esim. Euroopan kemikaaliviraston tietokantoja. Tavoitteena on myös yleisesti parantaa vaarallisten aineiden käytön sääntelyn välistä tiedonvaihtoa (esim. IED-REACH-vesipuitedirektiivi), jotta olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää systemaattisemmin ja laajemmin sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa paranee. Projektin tarkoituksena on myös selvittää miten BREFeissä voidaan edistää kiertotaloutta poistamalla vaarallisista aineista aiheutuvia ongelmia jätteiden kierrätykseen.


Vaikuttavuus

Työn tulokset edistävät eri teollisuussektoreilla käytettävien kemikaalien tunnistettavuutta ja tiedon hyödyntämistä BAT-prosessissa.