FINIX

Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen (FINIX)
Kierrätys ja jätehuolto, Kestävä kulutus ja hankinnat, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

Resurssiviisaus, Tekstiilijärjestelmät, tekstiilit


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Aalto-yliopisto

1.6.2019 - 31.8.2022

Rahoitus
Suomen Akatemia
Budjetti
432 9100€
Linkit
Hankkeen nettisivut

FINIXin taustalla on tarve muuttaa globaali resursseja tuhlaava tekstiilijärjestelmä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi ja halu yhdistää suomalainen osaaminen ja yritykset myös perinteisen tekstiilialan ulkopuolelta ratkaisemaan tätä haastetta.


Finix -projekti tuottaa uutta tieteellistä tietoa tekstiilijärjestelmien kestävyydestä. Tämän perusteella Finix auttaa luomaan resurssiviisaata tekstiililiiketoimintaa Suomessa tavalla, joka edistää maailmanlaajuista kestävää kehitystä.