ECOtronics

ECOtronics
Teollisuus ja energia

biohajoavat materiaalit, elektroniikkaToteuttajat
New Cable Corporation, Iscent, Paptic, Green Company Effect, Stora Enso, Vaisala, GE Healthcare Finland, Confidex, Total R&D, VTT, University of Tampere, LUT University, Lahti University of Applied Sciences

2019 - 2021

Rahoitus
Business Finland
Budjetti
4 200 000 €
Linkit
Uutinen hankkeesta

Kaksivuotisen tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on luoda kierrätettävää ja kompostoitavaa elektroniikkaa ja optiikkaa, mitkä käyttävät uusiutuvia resursseja.


ECOtronics -projekti tähtää sellaisten materiaalien käyttämiseen, jotka voidaan turvallisesti kierrättää, kompostoida tai jopa jättää maatumaan luontoon. Biohajoavat materiaalit tulevat esimerkiksi olemaan tarpeellisia laitteissa, joita käytetään maaperän mittaamiseen tai muihin ympäristöllisiin tarpeisiin. Projektissa materiaalien tutkimus ja kehitys tulee keskittymään substraattimateriaaleihin, joita käytetään pohjana elektroniikka- ja optiikkaosille ja jotka korvaavat perinteiset piirilevymateriaalit.

Tuotantometodeihin liittyen, projekti keskittyy tulostamismetodeihin, joissa elektroniikkaa ja optiikkaa voidaan tuottaa suoraan ohuille, roll-to-roll-pohjaisille materiaaleille. Lisäainetuotantometodina, tulostaminen täyttää komponentin materiaalit täysin, joten yhtään jätettä ei tuotantoprosessissa synny.

Materiaalien ja tuotantomenetelmien lisäksi, projekti tutkii myös koko tuotteen elinkaarta, alkaen raa’asta materiaalituotannosta ja jatkuen aina jätteen käsittelyyn asti. Projekti myös käyttää hyväksi elinkaarianalyyseja (LCA) tuotettujen ratkaisujen analysoimiseksi ja vertaamiseksi jo käytössä oleviin ratkaisuihin.