DaaS

Open Data as a Service
Tieto ja älyteknologia

indikaattorit, kiertotalous


Varsinais-Suomi

Toteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Turun yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu

9/2017 - 8/2019

Rahoitus
ERDF
Budjetti
557 430 euroa
Linkit
DaaS-sivusto

Avoimesta datasta uutta boostia kiertotalouteen, liikkumiseen, digitaaliseen uudistumiseen sekä liiketoimintamallien haastamiseen ja törmäyttämiseen!


DaaS – Open Data as a Service -hankkeessa luodaan mikro- ja pk-yrityksille avointa dataa ja digitalisaatiota hyödyntävä yhteiskehittämisen toimintamalli. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Turun yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.


Hanke toteutetaan viidellä työpaketilla, joilla jokaisella on yksi vastuukorkeakoulu. Työpakettien rakenne on samankaltainen, mutta ne toteutetaan eri alueilla ja niissä on eri teemat. Työpakettien teemoina ovat kiertotalous, digitaalinen uudistuminen, älykäs liikenne ja liiketoimintamallien haastaminen ja törmäyttäminen.


Vaikuttavuus

Avoimen datan hyötykäytössä piilee paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Avoimilla toimintamalleilla tuotetut palvelut voivat olla Suomen seuraava menestystarina. Avoimen datan hyödyntäminen yritysten toiminnassa on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Tällä hetkellä suurin osa tiedosta on piilossa eri virastoissa ja yrityksissä eikä pk-yrityksillä ole mahdollisuutta hyödyntää uusia, haastavia teemoja. Yritysten aikaa kuluu tiedon löytämiseen, metadatan lukemiseen ja eri lähteistä saadun tiedon yhteensovittamiseen. Jäykistä rakenteista on päästävä verkostomaisiin ja joustaviin toimintamalleihin.