CIRCWASTE – Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa

Towards circular economy in Finland
Kierrätys ja jätehuolto


Keski-Suomi

Toteuttajat
Keski-Suomen liitto

2016 - 2023

Rahoitus
EU LIFE IP, Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy, Gasum Oy.
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

Keski-Suomen liitto edistää alueellista jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Yhtenä painopisteenä tässä osahankkeessa on biokaasun tuotannon ja käytön edistäminen.


Hankkeessa on muun muassa selvitetty Keski-Suomen kotitalouksien sekajätteen koostumusta. Tavoitteena on saada sekajätteen joukkoon päätyvien hyödynnettävien jätejakeiden määrä mahdollisimman pieneksi.


Vaikuttavuus

Biokaasun tuotanto ja käyttö, erityisesti liikennekäyttö, on Keski-Suomessa hyvässä nosteessa. Biokaasun tankkaussaemien verkosto on laajentunut Mustankorkea Oy:n ja Gasum Oy:n toimesta. Tavoitteena on saada Keski-Suomeen 5000 biokaasua hyödyntävää henkilöautoa hankkeen päättyessä. Lisäksi raskas liikenne voisi hyödyntää biokaasua huomattavasti nykyistä enemmän.