CIRCWASTE – Resurssitehokasta rakentamista Porin seudulla

Towards circular economy in Finland
Rakentaminen ja maankäyttö, Kestävä kulutus ja hankinnat

kiertotalous, rakennus- ja purkujätteet, rakentaminen


Satakunta
Pori

Toteuttajat
Porin kaupunki

4/2017 - 12/2020

Rahoitus
EU Life IP
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

Porin kaupunki edistää alueellaan resurssitehokasta rakentamista ja vahvistaa kiertotalouteen liittyvää yhteistyötä rakennusalan toimijoiden välillä.


Hankkeessa kootaan rakentajien, rakennusyhtiöiden, kiinteistönomistajien, viranomaisten ja korkeakoulujen välinen yhteistyöverkosto. Verkosto etsii ja toteuttaa hyviä käytäntöjä rakennusjätteiden kierrättämiseksi ja vähentämiseksi.

Kaupunki tukee erityisesti rakennusosien ja purkujätteiden kiertotaloutta erilaisin käytännön toimenpitein. Hankkeeseen valittavissa esimerkeissä pyritään toteuttamaan vaadittu 70 prosentin kierrätysaste erilaisissa rakentamisen kohteissa kuten oppilaitos, omakotitalo, kerrostalo ja uudiskohde.ko


Hankkeen muita toimenpiteitä ovat:

 • kolmen asuntomessukohteen rakennusmateriaalien elinkaariarviointi
 • elinkaariajattelun ulottaminen hankintaprosesseihin
 • hiilijalanjälkilaskelmat kolmesta pientalosta
 • ympäristöministeriön purkukatselmusohjeiston soveltaminen purkukohteisiin
 • varaosapankin toiminnan kehittäminen
 • tiedonvälitys rakennusalan yksityisille ja julkisille tahoille

Vaikuttavuus

Arvioidut tulokset:

 • 70% rakennus- ja purkujätteistä kierrätetään toteutetuissa kokeiluissa
 • Luettelo hyvistä käytännöistä, joista viisi toteutetaan onnistuneesti esittellyissä kokeiluissa.
 • Ainakin neljä uutta resurssitehokasta liiketoimintamallia ja palveluratkaisua yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, verkkoyritysten ja toimijoiden kanssa.
 • Vihreiden hankintojen osuuden kasvu rakennusten purkuhankkeissa.
 • Neljä demoa uusista resurssitehokkaista ratkaisuista.