CIRCWASTE – Ramboll

Towards circular economy in Finland
Rakentaminen ja maankäyttö

maankäyttö, rakennus- ja purkujätteet, rakentaminen


Satakunta
Rauma

Toteuttajat
Ramboll

1.10.2017 - 31.12.2019

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hanke Circwaste -sivustolla

Ramboll hyödyntää teollisuusalueella muodostuvia jätteitä sekä pilaantuneita sedimenttejä Sampaanalanlahden satama-alueen täytössä.


Hankkeessa testataan erilaisten teollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia Sampaanalanlahden rakenteissa. Testattavia materiaaleja ovat mm. erilaiset tuhkat, kipsi, viherlipeäsakka, kaoliinisavi, meesa ja jätekalkki. Näiden materiaalien hyödyntämistä kokeillaan yhdessä erilaisten pehmeiden maa-ainesten, kuten saven, ylijäämämaiden sekä väylän ruoppaussedimenttien kanssa. Lisäksi selvitetään erilaisia materiaalien prosessointimahdollisuuksia.


Vaikuttavuus

Hankkeen tavoitteena on säästää neitseellistä kiviainesta, vähentää ilmastopäästöjä sekä saada aikaan taloudellisia säästöjä verrattuna perinteiseen maarakentamiseen.