CIRCWASTE – Ramboll

Towards circular economy in Finland
Rakentaminen ja maankäyttö

maankäyttö, rakennus- ja purkujätteet, rakentaminen, teollisuusjäte


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Ramboll
Liikennevirasto
ELY -keskuksest

1.10.2016 -

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hanke Circwaste -sivustolla

Teollisuusjätteet ja maa-ainekset hyötykäyttöön tierakentamisessa.


Ramboll kehittää ja testaa teollisuudessa syntyvien uusiomateriaalien käyttämistä maanrakennuksessa. Uusiomateriaaleja hyödynnetään tierakenneratkaisuissa Liikenneviraston ja ELY-keskusten rakentamiskohteissa.


Osahankkeeseen kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet:

  • Saatavilla olevien potentiaalisten uusiomateriaalien teknisen ja ympäristökelpoisuuden testaaminen
  • Uusiomateriaaleja (kuten tuhkia) hyödyntävien sideainereseptien kehittäminen
  • Pehmeiden maa-ainesten ja ylijäämämaiden massastabilointi uusien sideaineiden avulla
  • Kevennetyt elinkaari-/elinkaarikustannuslaskelmat
  • Mitoitusmenetelmien kehittäminen uusiomateriaaleille
  • Liikenneviraston nykyisten suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittäminen

Vaikuttavuus

Tierakentamisessa halutaan edistää ylijäämämaiden hyödyntämistä ja samalla minimoida rakennusmateriaalien kuljetukset. Hankkeessa testataan laitetekniikkaa ja uusilla materiaaleilla rakentamista. Kokemusten perusteella valmistellaan ohjeistusta parhaista käytännöistä.