CIRCWASTE – Pielisen Karjala

Towards circular economy in Finland
Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kiertotalous, liiketoiminta, tuote


Pohjois-Karjala

Toteuttajat
Pikes

08/2017 - 10/2022

Rahoitus
EU LIFE IP
Budjetti
250 000 EUR
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

Circwaste-hankkeen tavoitteena Pielisen Karjalan alueella on viedä eteenpäin uusia bio- ja kiertotalouden ratkaisuja, edistää uusien tuotteiden syntymistä sekä pilotoida uusia sovelluksia yhdessä yritysten kanssa.


Pielisen-Karjalan kehittämiskeskus etsii, mallintaa ja testaa Pohjois-Karjalan teollisuusyritysten ja kuntien kanssa sivutuotteiden ja jätteiden kestäviä hyödyntämismenetelmiä.

Hankkeessa muodostetaan teollisia symbiooseja paikallisten yritysten kesken ja toteutetaan neljä käytännön kokeilua, joissa hyödynnetään yritysten sivuvirtoja. Yritykset ovat puuteollisuuden, maatalouden, metalliteollisuuden ja elintarviketeollisuuden aloilta.


Kahdessa ensimmäisessä kokeilussa hyödynnetään Lieksan ja Nurmeksen kuntien teollisuusalueiden yritysten puuntuotantoprosessien sivuvirtoja. Kokeiluiden tavoitteena on testata uusien tuotteiden valmistusmenetelmiä ennen varsinaista tuotantoa. Kaksi muuta kokeilua toteutetaan metalli- tai elintarviketeollisuuden sivuvirroista


Vaikuttavuus

Hankkeessa tehtävän tutkimustyön tavoitteena on parantaa biokaasulaitosten kustannustehokkuutta ja helpottaa siten laitosten yleistymistä Suomessa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan alueelle suunnitellaan biokaasulaitosta, jossa hyödynnetään kuivamädätysprosessia.