CIRCWASTE – Peittoon kierrätyspuisto

Towards circular economy in Finland
Rakentaminen ja maankäyttö, Kierrätys ja jätehuolto, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

energia, liiketoiminta, rakennus- ja purkujätteet, teollisuusjäte


Satakunta
Pori

Toteuttajat
Porin kaupunki, Satakunnan elinkeinoyhtiö Pizztech Oy

11/2016 - 12/2020

Rahoitus
EU Life IP
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

Porin kaupunki ja Satakunnan elinkeinoyhtiö Pizztech Oy kartoittavat Satakunnan alueen hyödyntämättömiä teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtoja ja etsivät niille hyötykäyttökohteita. Hanke painottuu erityisesti kokeiluihin, joita voidaan toteuttaa Porin Peittoon kierrätyspuistossa.


Peittoon kierrätyspuistosta muodostuu laaja materiaalivirtojen solmukohta, jossa käsitellään, varastoidaan ja hyödynnetään jätteitä. Siellä myös tuotetaan uusioraaka-aineita ja uusiutuvaa energiaa. Tavoitteena on erilaisten käytännön kokeilujen avulla vähentää jätettä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


Peittooseen rakennettaan kaksi koekenttää, joiden avulla testataan myös valimoteollisuuden sivutuotteiden soveltuvuutta maarakentamiseen. Hankkeessa selvitetään, voidaanko neitseelliset kiviainekset korvata valimohiekasta ja muista kierrätysmateriaaleista tehdyllä seoksella. Tavoitteena on, että seosmateriaalia voidaan käyttää vastaaviin kohteisiin muuallakin.

Hankkeessa toteutetaan magneettiromun kierrätykseen ja magneettien erottelumenetelmiin liittyvä teollinen kokeilu.  Tavoitteena on, että jatkossa Peittoon aluetta voidaan hyödyntää magneettimateriaalien välivarastointi- ja käsittelyalueena.


Vaikuttavuus

Tavoitteena on luoda Peittoon kierrätyspuistosta osaamisen kehittämislaboratorio, joka edistää teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä, uusioraaka-aineiden ja uusien jätteenkäsittelytekniikoiden käyttöönottoa sekä uusiutuvan energian tuotantoa, synnyttää uutta liiketoimintaa ja luo uusia työpaikkoja.