CIRCWASTE – Luuppi

Towards circular economy in Finland
Tieto ja älyteknologia, Kestävä kulutus ja hankinnat

kiertotalous, koulutus


Satakunta
Pori

Toteuttajat
Porin kaupunki

2016 - 2021

Rahoitus
EU Life IP
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut perustaa kiertotalouden asiantuntija- ja neuvontaverkoston Satakuntaan. Verkoston tavoitteena on parantaa jätealan asiantuntemusta ja nostaa ympäristötietoisuutta maakunnan alueella.


Verkosto kokoaa Satakunnan alueen jätehuollon, kierrätyksen, ympäristöalan, kestävän kehityksen ja julkisten hankintojen toimijoita yhteen.

Hankkeessa keskeistä on eri-ikäisille suunnattu ympäristökasvatus. Verkoston yhteistyönä tehdään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuva ympäristökasvatuspolku, joka sisältää eri ikäluokille vierailukohteita ja oppimispaketteja kiertotalouden edistämisen ja jätteen vähentämisen teemoista.


Osahankkeen aikana etsitään keinoja jätteen määrän vähentämiseksi erityisesti ympäristökasvatuksen ja vihreiden julkisten hankintojen avulla: Porilaisille päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille tehdään varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuva ympäristökasvatussuunnitelma.

Lisäksi järjestetään asukkaille suunnattuja tapahtumia ja tiedotusta jätteen vähentämiseksi, roskaantumisen estämiseksi ja luonnon siivoamiseksi.


Vaikuttavuus

Verkoston toiminta edesauttaa kansallisen jätesuunnitelman toteuttamista Satakunnassa. Tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen käyttöä sekä edistää kiertotaloutta, kuten kierrätystä ja kompostointia, ja kestäviä julkisia hankintoja. Lisäksi verkosto kehittää toimenpiteitä haitallisten jätteiden lajittelun parantamiseksi ja roskaamisen vähentämiseksi.

Tärkeä osa verkoston toimintaa on lisätä tietoisuutta jätteen vähentämisen merkityksestä sekä tukea paikallisia tahoja toimimaan ympäristön hyväksi.

Osahanke myös tukee Porin kaupungin hankintapalveluja, jotta hankintojen ympäristö-, eettiset ja sosiaaliset näkökulmat voitaisiin ottaa paremmin huomioon julkisia hankintoja tehdessä. Osahankkeen aikana tuotetut materiaalit ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä muuallakin Satakunnassa.