CIRCWASTE – Luonnonvarakeskus

Towards circular economy in Finland
Kestävä kulutus ja hankinnat

biojäte, kiertotalous, liiketoiminta, ruokahävikki


Varsinais-Suomi

Toteuttajat
Luonnonvarakeskus

1.1.2017 - 30.9.2021

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hanke Circwaste -sivustolla

Luonnonvarakeskus kokeilee ja kehittää erilaisia tekniikoita vihanneshävikin vähentämiseksi. Tavoitteena on myös kehittää menetelmiä, joilla hyödynnetään vihannesten käsittelystä syntyviä sivutuotteita.


Kasviperäisiin sivutuotteisiin pyritään tuomaan lisäarvoa jatkojalostuksen kautta. Tällaisia esikäsittelytoimenpiteitä voivat olla muun muassa ylimääräisen veden, rasvan, proteiinin tai kuidun poistaminen tai näiden ravintoaineiden rikastuttaminen. Esikäsittely voi myös vähentää kuljetettavan massan määrää, mikä alentaa kustannuksia ja kuljetuksen aiheuttamaa pilaantumista.


Vaikuttavuus

Hankkeessa selvitetään vihannesten sivutuotteiden määriä sekä mahdollisuuksia hyödyntää näitä tuotteita ruokateollisuudessa ja eläinten ravintona. Tavoitteena on myös vähentää arvottomien sivutuotteiden määrää. Hankkeessa selvitetään parhaita käytäntöjä sivutuotteiden varastoimis- ja jälkikäsittelyratkaisuihin, jotka täyttävät loppukäyttäjien kriteerit.