CIRCWASTE – Komposiittituotteet haastavista jätejakeista

Towards circular economy in Finland
Kierrätys ja jätehuolto, Kestävä kulutus ja hankinnat, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kiertotalous, tuote


Etelä-Karjala

Toteuttajat
LUT, Wimao Oy

10/2016 - 03/2021

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

LUT-yliopisto ja Wimao Oy kehittävät komposiittikuitutuotteita kierrätysmateriaaleista uudessa pilottilaitoksessa.


Wimao Oy:n rakentamasssa pilotointilaitoksessa valmistetaan biokomposiittituotteita kierrätysmateriaaleista. Laitos valmistaa rakennus-, pakkaus- logistiikka- ja ajoneuvoteollisuuden erikoistuotteita.

Uuden teknologian avulla on mahdollista kierrättää sellaisia jätejakeita, joita olisi muutoin vaikea hyödyntää uudestaan materiaalina. Tuotteiden raaka-aineina käytetään yhdyskunta-, teollisuus- sekä rakennus- ja purkujätteitä. Kierrätyskomposiittimateriaalissa hyödynnetään esimerkiksi rakennusjäteperäistä kierrätysmuovia, puukuitua, tekstiili-, paperi- ja kartonkipohjaisia kuituja sekä erilaisia kivivilloja ja kipsijätettä.

 


Lappeenrannan kaupunki toimii Circwaste-hankkeessa Etelä-Karjalan ydinalueen koordinaattorina. Koordinaatiota varten on perustettu alueellinen kiertotalouden yhteistyöryhmä, joka koostuu alueen keskeisistä yrityksistä, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT), kuntien ja valtion viranomaisista sekä asiantuntijoista. Kaupunki vastaa alueellisesta yhteistyöstä kansallisen jätesuunnitelman toteuttamisessa sekä kiertotalouden edistämisestä. Koordinaattori toteuttaa kiertotalousteeman viestintää, dokumentoi alueen hyviä käytänteitä, organisoi erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Koordinaattori vastaa myös maakunnallisen tiekartan laatimisesta. Tiekartan avulla kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa edistetään ja samalla toimeenpannaan valtakunnallinen jätesuunnitelma alueellisesti.


Vaikuttavuus

Hankkeessa keskitytään komposiittimateriaalien ja tuotteiden kehitykseen, koneiden ja työkalujen valintaan, tuote- ja ympäristöturvallisuuteen sekä komposiittituotteiden ja -prosessien kaupallistamiseen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa ja optimoida uudelleenmaterialisoinnin kokonaiskestävyyttä osana jätteen käsittelyä ja hyödyntämistä. Tavoitteena on myös monistaa konseptia eteenpäin ja perustaa vastaavia laitoksia maailmalle.