CIRCWASTE – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut

Towards circular economy in Finland
Kierrätys ja jätehuolto, Kestävä kulutus ja hankinnat

kiertotalous


Keski-Suomi
Jyväskylä

Toteuttajat
Jyväskylän kaupunki

10/2016 - 12/2023

Rahoitus
EU LIFE IP
Linkit
Hankesivu Hanke Circwaste -sivustolla

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on edistää kuluttajalähtöistä kiertotaloutta.


Jyväskylän koordinoimassa hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja siihen, kuinka tavallinen kuluttaja voisi arjen pienillä valinnoilla elää resurssiviisaammin ja edistää kierrätystä, jakamista ja uudelleenkäyttöä.

Jyväkyläläisiltä kuluttajilta ja kaupunkilaisilta haetaan käytäntöjä, jotka voivat liittyä esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyyn ja sen määrän vähentämiseen, lajittelun edistämiseen sekä uudelleenkäyttöön. Lisäksi etsitään erilaisia yhteiskäytön ja jakamistalouden mahdollisuuksia, samoin kuin innovatiivisia palvelu- ja yrityspotentiaalia sisältäviä ideoita.


Kuntalaisille järjestetään avoin ideahaku kolmesti hankkeen aikana, aina reilun kahden vuoden välein. Asiantuntijaraati valitsee saaduista ideoista kullakin hakukierroksella 6-7 ideaa toteutettaviksi nopeina, pisimmillään kuukauden kestoisina käytännön kokeiluina. Kullekin kokeilulle on hankkeessa varattuna enimmillään 7000 euron rahoitus. Koko hankkeen aikana toteutetaan yhteensä 18–21 erilaista kokeilua.

Kokeiluun valittavien ideoitten valinnassa painotetaan mitattavaa vaikuttavuutta muutoksen aikaansaamiseksi sekä toiminnan laajennettavuutta, siirrettävyyttä ja monistettavuutta.


Vaikuttavuus

Ainakin kahdeksan kokeilua aiotaan levittää hankkeen aikana myös muualle Suomeen ja yksi jopa maan rajojen ulkopuolelle. Tavoitteena on myös syntyneen loppujätteen määrän väheneminen kokeilualueella noin 20 prosentilla. Lisäksi tavoitellaan sitä, että asukkaitten asenteet ja käyttäytyminen muuttuisivat kiertotaloutta edistämään.