CircVol

Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa
Rakentaminen ja maankäyttö, Teollisuus ja energia, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kiertotalous, maankäyttö, rakentaminen, teollisuusjäte


Valtakunnallinen
Helsinki, Tampere, Turku, Oulu

Toteuttajat
Turku Science Park

8/2018 - 12/2020

Rahoitus
6Aika, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, EU:n aluekehitys- ja sosiaalirahasto, Uudenmaanliitto
Budjetti
2 761 907 euroa
Linkit
CircVol-hankkeen sivusto Hankkeesta 6Aika sivustolla

CircVol 6Aika-hankkeella edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa.


Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen on osa hallituksen kärkihanketta, joka edistää kiertotaloutta ja kierrätystä. CircVol-hanke tukee jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (MARA-asetus) sekä rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen (MASA-asetus) jatkokehitystä. Näiden asetusten myötä kaupunkien on helpompaa hyödyntää maamassoja läjittämisen sijaan.

Hankkeessa on toimijoita Helsingistä, Turusta, Oulusta ja Tampereelta.


Yritykset kehittävät CircVol-hankkeessa uusia ratkaisuja ja soveltavat jo olemassa olevia menetelmiä. CircVol tukee yritysten, korkeakoulujen ja julkisten tahojen välistä vuoropuhelua, joka puolestaan mahdollistaa kiertotalouden ratkaisujen laajamittaisen käyttöönoton. Lisäksi hanke kokoaa alan toimijoita yhteen kansalliseksi verkostoksi, joka kehittää toimintamalleja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Näiden lisäksi hankkeessa kartoitetaan digitaalisia rajapintoja ja ratkaisuja, joiden avaaminen edesauttaa suurivolyymisten massojen hyödyntämistä ja kiertotalousalueiden kehittymistä.


Vaikuttavuus

Yli 90 prosenttia jätekertymästä on peräisin kaivannaistoiminnasta ja tehdasteollisuudesta. Tehdasteollisuuden sivuvirtoja ei hyödynnetä vielä riittävästi, vaikka talteenotto ja jalostusteknologiat ovat kehittyneet jo pitkälle. Maamassojen tehokkaalla uudelleenkäytöllä voidaan saada aikaan huomattavia taloudellisia säästöjä ja edistää kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita.