Circular Cities

Fast-tracking zero-waste city systems
Rakentaminen ja maankäyttö, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

kiertotalous, rakentaminen


Helsinki

Toteuttajat

3/2018 - 12/2019

Rahoitus
Euroopan innovaatio -ja teknologiainstituutti (EIT) 509 375 € + Co-Funding 234 093,75 €
Budjetti
743 468,75 €
Linkit
Circular Cities -hankesivu

Helsingin kaupunki on parhaillaan mukana useita eurooppalaisia kaupunkeja kattavassa kiertotaloushankkeessa, jonka tavoitteena on vauhdittaa kiertotalousajattelun ja -periaatteiden saattamista osaksi kaupunkien prosesseja.


Helsingin kaupunki on parhaillaan mukana useita eurooppalaisia kaupunkeja kattavassa  kiertotaloushankkeessa, jonka tavoitteena on vauhdittaa kiertotalousajattelun ja -periaatteiden saattamista osaksi kaupunkien prosesseja. Ajoitus ei ole sattumaa: Helsinki on tämän vuoden keväällä saanut valmiiksi esityksen uudeksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaksi, jonka avulla se tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kiertotalouden edistäminen on useissa ohjelman toimenpiteissä keskeisessä roolissa.


Circular Cities -hankkeessa etsitään keinoja kiertotalouden sisällyttämiseksi kaupunkien ja kuntien prosesseihin. Hanke koostuu kahdeksasta työpaketista, jotka kaikki lähestyvät kiertotaloutta hieman eri kulmalla: aihetta tarkastellaan muun muassa koulutuksen, julkisten hankintojen, rakentamisen ja kaupunkitasoisten strategioiden näkökulmasta. Yhdessä hankkeen työpaketeista kerätään kiinnostavimpia kaupunkivetoisia kiertotalousaloitteita kaikille avoimeen esimerkkipankkiin. Aloitteita on kertynyt tähän mennessä jo yli 100!

Helsinki vetää hankkeessa työpakettia, jonka tavoitteena on etsiä keinoja kiertotalouden sisällyttämiseksi kaupungin rakentamisen ja purkamisen hankintoihin.


Vaikuttavuus

On laskettu, että neljän globaalisti tärkeimmän materiaalin (teräs, muovi, alumiini ja betoni) tarve kaksi-nelinkertaistuu vuoteen 2100 mennessä. Jo ainoastaan näiden materiaalien tarpeen kasvusta syntyvät hiilidioksidipäästöt (918 Gt CO2) riittävät ylittämään hiilibudjetin, joka on määritelty kahden asteen lämpenemistavoitteessa pysymiseksi (800 Gt CO2). Rakentamisen kiertotalousratkaisujen käyttöönotolla on tästä syystä erityisen tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Työpaketissa tuotetaan white paper rakentamisen ja purkamisen kiertotaloushankinnoista sekä casekatalogi, johon kerätään esimerkkejä onnistuneista rakennushankkeista ympäri Eurooppaa.