CIRCHUBS

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset
Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

indikaattorit, kiertotalous


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Oulun Jätehuolto Oy, Business Tampere, Ekokumppanit Oy, Suomen ympäristökeskus, Turun ammattikorkeakoulu

5/2017 - 9/2019

Rahoitus
ERDF / 6Aika
Budjetti
2 206 165 €
Linkit
CIRCHUBS-sivusto

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa tehdään kansallista yhteistyötä eri alueiden kiertotalouskeskusten kehittämiseksi.


Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa tehdään kansallista yhteistyötä eri alueiden kiertotalouskeskusten kehittämiseksi. Tavoitteena on löytää keskusten ympärille kiertotaloudesta kumpuavaa yhteistyötä ja liiketoimintaa sekä tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.


Pilotointikohteina toimivat eri 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset. Turussa kehityskohteena on Topinpuisto ja Tampereella Hiedanrannan alue sekä Kolmenkulman ja Tarastenjärven yritysalueet. Pääkaupunkiseudulla kehityskohteena on Ekomo ja Oulussa Ruskonniitty. Näissä tehdään nopeita yhteiskehittämiskokeiluja sekä innovoidaan konkreettisia ratkaisuja todellisiin kiertotalouden alalta valittuihin case-haasteisiin.

Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja opiskelijoiden tehtävänä hankkeessa on aktivoida yrityksiä uusiin kiertotalouskokeiluihin, tukea yrityksiä ja kiertotalouskeskuksia erilaisilla selvityksillä sekä etsiä ratkaisuja yritysten haasteisiin.


Vaikuttavuus

Eri alueiden tiiviillä yhteystyöllä kiertotaloustoimijoiden välille syntyy verkosto, jonka kautta välitetään tietoa kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille tahoille eri 6Aika-kaupungeissa.