CircDNet

Circular Design Network
Tieto ja älyteknologia, Liiketoiminta (ja muu kiertotalous)

liiketoiminta, päätöksenteko, tieto, tietojärjestelmät, tutkimus


Valtakunnallinen

Toteuttajat
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus Luke ja Suomen ympäristökeskus SYKE

2020 - 2022

Rahoitus
Suomen Akatemia
Linkit
Circular Design Innovation -SYKE hankesivusto Circular Design Innovation -verkkosivusto

Hankkeen päätavoitteina on mahdollistaa kiertotalouden mukainen suunnittelu ja systeeminen muutos datan ja sen pohjalta muodostetun järjestelmätasoisen ymmärryksen avulla, tuoda tieteellistä tietoa, joka mahdollistaa tietojen käytön päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä.


VTT:n koordinoimassa Circular Design Network -hankkeessa kiertotalouden toimijoita kiinnitetään mukaan yhteiseen innovaatioverkostoon kehittämään, havainnollistamaan ja kokeilemaan datan hyödyntämisen mahdollisuuksia. Kumppaneina hankkeessa ovat Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus.

Suomen Akatemia rahoittaa hanketta noin 2 miljoonalla eurolla, ja lisäksi kumppanit rahoittavat hanketta itse. Hanke jatkaa saman joukon keväällä käynnistämää Circular Design -verkostotoimintaa, joka keskittyy kiertotalouden suunnittelulähtöisiin ratkaisuihin.

CircDNet-hankkeen päätavoitteet ovat:

  1. mahdollistaa kiertotalouden mukainen suunnittelu ja systeeminen muutos datan ja sen pohjalta muodostetun järjestelmätasoisen ymmärryksen avulla
  2. tuoda tieteellistä tietoa teollisuudelle ja erilaisille sidosryhmille muodossa, joka mahdollistaa tietojen käytön päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä
  3. muodostaa kiertotalousratkaisuja biologisten ja teknisten kiertojen sekä neitseellisten ja kierrätysmateriaalien välille kehittämällä uusia lähestymistapoja kiertotalouden toteuttamiseksi.

CircDNet-hanke yhdistää eri toimijoiden osaamisen, tutkimustiedon ja liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi hanke kehittää pääsyä avoimeen dataan, tietoon ja tutkimustuloksiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yksi hankkeen keskeisistä tehtävistä on rakentaa kiertotalouden datayhteisö. Yhteisön avulla kerätään, yhdistellään, jalostetaan ja mallinnetaan erilaisia tietoja ja tietokantoja järjestelmätason ymmärrykseksi. Lisäksi osoitetaan tämän ymmärryksen käyttömahdollisuudet suunnittelussa ja optimoitujen kiertotalousratkaisuiden kehittämisessä.


CircDNet-projektin työpaketit ovat seuraavat:

WP1 Sidosryhmien ja tarpeiden arviointi
WP2 Kiertotalouden datan ja siihen liittyvien työkalujen ja teknologioiden kartoitus
WP3 Datasta jalostettu ymmärrys – pilotit valituissa arvoketjuissa
WP4 Datasta jalostettu järjestelmätason ymmärrys – konseptin luonti
WP5 Järjestelmätason ymmärryksestä toimintaan
WP6 Ohjaukseen ja hallinnointitapoihin liittyvät kysymykset
WP7 Hankkeen koordinointi, ajatushautomo ja viestintä


CircDNet-hankkeen logo