BLASTIC

Muovijätteen reitit Itämereen
Kierrätys ja jätehuolto

kemikaalit, muovit


Varsinais-Suomi

Toteuttajat
Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen ympäristökeskus, Turun kaupunki

2016 - 2018

Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto, Central Baltic Programme 2014–2020 ‑ohjelma
Budjetti
1 016 555 euroa
Linkit
BLASTIC-hankesivu BLASTIC englanninkielinen sivusto

BLASTIC-projektin tavoitteena on vähentää muovijätteen ja siten vaarallisten aineiden päätymistä Itämereen kartoittamalla ja seuraamalla vesiympäristön roskamääriä.


BLASTIC on Itämerta ympäröivien maiden yhteinen EU-projekti, jossa selvitetään mistä lähteistä ja mitä reittejä pitkin roskat – ja erityisesti muoviroskat – ajautuvat kaupungeista Itämereen.


BLASTIC-projektissa käytetään erilaisia menetelmiä meren muoviroskien tärkeimpien lähteiden ja reittien kartoittamiseen sekä jokien ja rannikkovesien roskien tarkkailuun. Menetelmiä sovelletaan neljällä kaupunkialueella. Suomessa pilottialue on Turun kaupunki.


Vaikuttavuus

Tutkimusten mukaan yli 80 % merten roskasta on peräisin maalähteistä. Esimerkiksi kaupunkien läpi kulkevat joet ovat yksi merkittävä meriroskan kulkureitti.

Projektin tuloksena syntyy yleiset ohjeet kunnille, joissa luetellaan muun muassa roskien tärkeimmät lähteet kaupunkialueilla sekä annetaan neuvoja roskaantumisen ennaltaehkäisyyn.

Tärkeä osa BLASTICIA on yhteinen tietopankki, www.blastic.eu-verkkosivusto, jonne kootaan kattavasti tietoa meriroskasta, sen vaikutuksista ja kulkeutumisreiteistä ja myöhemmässä vaiheessa myös projektin aikana syntyneitä ”tiekarttoja” kuntien käyttöön.