BIORENT

BIORENT - biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä
Kierrätys ja jätehuolto, Kestävä kulutus ja hankinnat

biojäte, koulutus, viestintä


Uusimaa

Toteuttajat
HSY
Kojamo Oyj
Sato Oyj
From Waste to Taste ry
Rhea Solutions Oy


Rahoitus
Ympäristöministeriö
Budjetti
149 170 €
Linkit
Hankkeen sivut

Hanke pyrkii tehostamaan biojätteen lajittelua ja vähentämään ruokahävikkiä vuokra-asuntokiinteistöissä.


Hanke pyrkii tehostamaan biojätteen lajittelua ja vähentämään ruokahävikkiä vuokra-asuntokiinteistöissä toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä, kuten keittiötilojen suunnittelua, uudenlaisia biojäteastioita sekä tehostettua viestintää ja neuvontaa. Eri toimenpiteiden vaikutusta ihmisten lajittelukäyttäytymiseen tutkitaan hyödyntäen HSY:n aiemmin toteuttamassa Laatujäte-hankkeessa kehitettyä lajittelututkimusten mallia.

 


Vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena saadaan mitattua tietoa eri toimenpiteiden vaikutuksista sekä suosituksia siitä, kuinka biojätteen lajittelun tehokkuutta ja ruokahävikin vähentämistä voidaan parhaiten edistää vuokra-asuntokiinteistöillä. Hankkeen opit voidaan ottaa valtakunnallisesti käyttöön ja niitä voidaan osin soveltaa myös omistusasuntoihin. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.